รายงานตัวว่างงานออนไลน์ทำได้ไหม? พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนล่าสุด

ลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์และรายงานตัวว่างงานออนไลน์มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

เมื่อเราลาออกจากงานประจำหรือว่างงานก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่พนักงานประจำได้รับในระบบแรงงานเพราะในทุกเดือนเราจะต้องจ่ายเงินสมทบตามผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์จะเป็นการขอรับเงินจากสำนักงานประกันสังคมเราจะต้องทำการรายงานตัวว่างงานออนไลน์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับเงิน ขั้นตอนในการในการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์และรายงานตัวว่างงานออนไลน์ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนคนว่างงานเพื่อเป็นการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ ถ้าเราไม่เคยลงทะเบียนคนว่างให้เลือกเมนู ลงทะเบียนเข้าใช้งาน อ่านรายละเอียดข้อตกลงของการให้บริการกดยินยอม ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วเลือกบันทึกการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์และการรายงานตัวว่างงานออนไลน์จะสามารถรายงานตัวทางออนไลน์พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะของการรับผลประโยชน์ทดแทนหรือจะรายงานตัวว่างงานด้วยตนเองก็ได้

รายงานตัวว่างงานออนไลน์กี่วันได้รับเงิน

หลังจากที่เราทำการลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์และรายงานตัวว่างงานออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 7-14 วันทำการซึ่งถ้าเราไม่ได้รับเงินสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านหรือเราจะโทรติดต่อที่เบอร์ 1506 สำหรับเงินชดเชยที่จะได้รับเมื่อลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์ในกรณีลาออกเอง/สิ้นสุดสัญญาจ้างงานจะได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้างซึ่งไม่เกิน 90 วันแต่เราจะต้องจ่ายเงินสมทบเมื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนออกจากงาน กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนเป็น 50% ของค่าจ้างซึ่งไม่เกิน 180 วัน การลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์และรายงานตัวว่างงานออนไลน์เราจะต้องลงทะเบียนไม่เกิน 30 วันหลังจากว่างงาน หากเลยระยะเวลาดังกล่าวเราจะเสียสิทธิ์ทันที ดังนั้นเราไม่ควรที่จะชะล่าใจกับการขึ้นลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์และรายงานตัวว่างงานออนไลน์กับสำนักงานประกันสังคม ส่วนการวิธีรายงานตัวว่างงานออนไลน์เราสามารถรายงานตัวว่างงานออนไลน์ล่วงหน้า 7 วันหรือหลังจากวันนัด 7 วันได้ถือว่าเราได้รายงานตัวว่างงานประกันสังคมตามกำหนด

รายงานตัวว่างงานออนไลน์ที่ควรรู้

ลงทะเบียนคนว่างงานออนไลน์และรายงานตัวว่างงานออนไลน์เราจะต้องกรอกวันที่ลาออกจากงานและสาเหตุในการลาออก จากนั้นที่การกรอกเลขที่ของบริษัทจ้างงานซึ่งเราสามารถค้นหาเลขนิติบุคคล ใส่เลขสมุดบัญชีธนาคารของเราพร้อมทั้งอัปโหลดหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารและเราจะต้องเลือกสมัครงานกับกรมจัดหางาน 1 บริษัทเมื่อเสร็จเรียบร้อยระบบจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลและทำการกำหนดวันที่รายงานตัวว่างงาน 6 ครั้ง เราสามารถเข้ามารายงานตัวว่างงานออนไลน์จากนั้นเราก็รอเงินโอนเข้าบัญชีโดยวิธีเช็คเงินรายงานตัวว่างงานสามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect หรือเว็บไซต์ประกันสังคม

Scroll to Top