วิธีลงทะเบียนออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษพร้อมรับโปรโมชั่นที่หลากหลาย

เปิดเงื่อนไขออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน

หลายคนที่กำลังมองหาเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงทางเราขอแนะนำออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือนที่คุณจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินเต็มๆไม่มีการหักเสียภาษี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษมีการคิดอัตราดอกเบี้ย /ผลตอบแทน 1.80% ต่อปีจะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.11% ต่อปี เงื่อนไขในการฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสิน 10 เดือนจะเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลก็ได้ มีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป ระยะเวลารับฝากออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษวันที่ 10 ตุลาคมจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ผู้ที่สนใจธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือนฝากเริ่มต้น 10,000 บาทจะไม่มีวงเงินรับฝากเงินสูงสุด เมื่อคุณต้องการถอนเงินผ่านเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสามารถถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ การถอนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษก่อนฝากครบ 10 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากหรือปิดบัญชีออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก ส่วนการเสียภาษี ณ ที่จ่ายของบัญชีเผื่อเรียกพิเศษออมสิน 2567 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่เสียภาษี ส่วนนิติบุคคลจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประกาศอธิบดีของกรมสรรพากร

ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือนจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษเมื่อไหร่

เมื่อครบกำหนดนับตั้งแต่วันที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแล้วคุณจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินซึ่งคุณสามารถโอนเงินฝากธนาคารออมสินและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินเข้าบัญชีของคุณได้เลย การฝากเงินกับธนาคารออมสินจะช่วยให้คุณมีเงินเก็บ หากคุณต้องการถอนเงินก็สามารถถอนได้ทันที ในเว็บไซต์ธนาคารออมสินจะมีเครื่องมือคำนวณเงินออมซึ่งคุณสามารถเลือกออมเงินแบบสม่ำเสมอหรือออมแบบมีเป้าหมาย ระบบก็จะแสดงจำนวนเงินออมที่ได้พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินที่ได้รับ การออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือนจะมาพร้อมผลตอบแทนที่มีทั้งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินที่ทำให้คุณพึงพอใจมากที่สุดซึ่งคุณไม่ต้องกังวลเลยว่า เงินฝากของคุณจะสูญหายเพราะธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังและมีหลายคนที่ทำการฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินกันมากมาย นอกจากนี้ธนาคารออมิสนยังให้บริการสินเชื่อต่างๆ การสมัครบัตรเครดิตและการซื้อสลากออมสินโดยคุณสามารถเลือกบริการที่ต้องการกันได้เลย

แนะนำออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสิน 2.5 ปีเป็นการเก็บเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายหรือเก็บไว้เป็นเงินสำรองในอนาคต เงื่อนไขออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปีจะต้องมีการฝากเงินเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทเมื่อฝากเงินครบ 2.5 ปีธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินพร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสินเข้าบัญชีของคุณทันที การคิดอัตราดอกเบี้ยของออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปีจะคิดเป็น Step เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนครบ 2.5 ปี สำหรับบุคคลธรรมดาจะไม่หักภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสิน 2.5 ปี เมื่อคุณต้องการเงินด่วนก็สามารถถอนเงินจากออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปีได้

Scroll to Top