วิธีจ่าย M-Flow ย้อนหลัง พร้อมรายละเอียดค่าปรับว่ามีการคิดอย่างไร?

ค่าปรับเมื่อไม่จ่าย M-Flow ย้อนหลัง

สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นสมาชิก M-Flow ทางด่วนมักจะทราบดีว่า ระบบจัดเก็บค่าทางด่วนแบบระบบไม้กั้นจะต้องจ่าย M-Flow ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ใช้บริการทางด่วน M-Flow หากเราไม่จ่าย M-Flow ย้อนหลังอาจจะโดนเรียกเก็บค่าปรับที่สูงมาก สมาชิก M-Flow ที่ลืมจ่าย M-Flow ภายใน 7 วันหลังจากใช้บริการ M-Flow แล้วจะต้องจ่ายค่าปรับ m flow 2 เท่าของค่าทางด่วน ถ้าเรายังไม่จ่าย M-Flow ย้อนหลังภายใน 15 วันหลังจากใช้บริการ M-Flow แล้วจะต้องจ่ายค่าปรับ m flow 2 เท่าของค่าทางด่วน+ค่าปรับ 10 เท่าของค่าทางด่วน+ค่าปรับ 200 บาท เมื่อเราไม่เป็นสมาชิก M-Flow แล้วลืมจ่าย M-Flow ระบบก็จะทำการออกหนังสือแจ้งเตือนก่อนโดยเราจะต้องจ่าย M-Flow ย้อนหลังตามยอดจริง+ค่าปรับ 10 เท่าของค่าทางด่วน ถ้าเรายังไม่จ่าย M-Flow ย้อนหลังภายใน 15 วันหลังจากใช้บริการ M-Flow แล้ว เราจะต้องจ่ายค่าปรับ m flow ตามยอดจริง+ค่าปรับ 10 เท่าของค่าทางด่วน+ค่าปรับเพิ่ม 200 บาท+ค่าปรับฝ่าฝืนพ.ร.บ.ทางหลวงสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท M-Flow ทางด่วนจะมีข้อห้ามไม่ให้รถใช้ช่องทาง M-Flow ประกอบไปด้วย รถยนต์ที่ป้ายทะเบียนซีดจาง, รถยนต์ป้ายแดง, รถยนต์ทดสอบและรถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

จ่าย M-Flow ย้อนหลังผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

ช่องทางการส่งหนังสือแจ้งเตือน M-Flow ในกรณีที่เราไม่จ่าย M-Flow ย้อนหลังภายใน 7 วัน ถ้าเราเป็นสมาชิก M-Flow ระบบก็จะทำการแจ้งเตือนผ่านระบบ sms ที่ได้ลงทะเบียน M-Flow ไว้ซึ่งจะทำการแจ้งยอดบิลล่าสุดจะเป็นยอดค่าใช้บริการ M-Flow ทางด่วน+ค่าปรับในการชำระเงินล่าช้าและถ้าเราไม่เป็นสมาชิก M-Flow จะส่งหนังสือแจ้งเตือนจ่ายค่าปรับ m flow ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน สำหรับวิธีจ่าย M-Flow ในกรณีเป็นสมาชิกจะสามารถเลือกการชำระเงินด้วยวิธีการหักผ่านบัตรเครดิต, บัตรเดบิตชำระเป็นรอบบิล, ผูกเข้ากับบัญชีธนาคารกรุงไทย, M-Pass/Easy Pass, จ่ายค่าปรับ m flow ด้วยตนเองผ่าน QR Code ถ้าเราไม่เป็นสมาชิก M-Flow ให้เราทำการเช็คยอดเงินที่ต้องจ่าย M-Flow ย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ M-Flow, แอป MFlowThai ให้เราทำการใส่ทะเบียนรถระบบจะขึ้น QR Code เพื่อใช้ในการจ่าย M-Flow เราสามารถจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยสาขาที่สะดวกได้เลยโดยทำการแจ้งทะเบียนรถของเราก็สามารถจ่ายค่าปรับ m flow ได้แล้วถ้าเราไม่ต้องการจ่าย M-Flow ย้อนหลังเราจะต้องจ่ายค่าปรับ m flowก่อนครบ 7 วัน

ก่อนจ่าย M-Flow ย้อนหลัง M-Flow มีใช้บริการด่านไหนบ้าง

ทางด่วนที่มีการใช้บริการ M-Flow จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ที่ได้แก่ ด่านทับช้าง 1, ด่านทับช้าง 2, ด่านธัญบุรี 1 และด่านธัญบุรี 2 ระบบ M Flow สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหารถติดบนทางด่วนและมอเตอร์เวย์ เมื่อเข้าช่อง M-Flow ทางด่วนจะมีกล้องตรวจจับอัตโนมัติแล้วทำการเปิดระบบไม้กั้น จากนั้นจะมีการคิดใช้จ่ายหลังจากที่เราได้ใช้ค่าทางด่วนถ้าไม่จ่าย M-Flow ย้อนหลังจะโดนค่าปรับที่สูงมาก

Scroll to Top