Banks: A-money

เอมันนี่ บริการสินเชื่อเงินสดกดฟรีทั่วประเทศ
รายได้ผู้กู้
5,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินให้ยืม
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
บัตรเอมันนี่ สินเชื่ออนุมัติง่าย สมัครผ่านแอพได้แล้ว!
รายได้ผู้กู้
5,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินให้ยืม
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ข้อมูลบริษัท A-money

บริษัทไอร่าแอนด์ไอฟุลจำกัด (มหาชน) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า A-money มีการก่อตั้งวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้มีการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ต่อมาบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการร่วมทุนกับบริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินของประเทศญี่ปุ่น A-money จะมีวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโต” อย่างรวดเร็วในประเทศไทย เอมันนี่จะมีพันธกิจที่ว่า เราส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท A-money ด้วยความจริงใจ, เราจะปฏิบัติกับลูกค้าอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านด้วยความยินดี ค่านิยมหลักของบริษัทเอมันนี่จะให้มีความจริงใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเชื่อมั่นและมีความกตัญญูรู้คุณ สำหรับการพัฒนากรรมการและผู้บริหารบริษัทไอร่าแอนด์ไอฟุลจำกัด (มหาชน) จะมีการให้ความรู้ในการดูแลกิจการและมีการฝึกอบรมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการ A-money มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง

บรรษัทภิบาลหรือการบริหารจัดการบริษัท A-money ที่มีประสิทธิภาพ

บรรษัทภิบาลของบริษัทไอร่าแอนด์ไอฟุลจำกัด (มหาชน) จะมีรูปแบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดูแลกิจการที่ดีโดยจะใช้การบริหารจัดการบริษัท A-money ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและลูกค้าที่เข้ามาให้บริการเอมันนี่ บรรษัทภิบาลจะมีการจัดการอย่างมีคุณธรรมและบริษัท A-money มีการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สิทธิของผู้ถือหุ้นเอมันนี่ ผู้ถือหุ้นจะมีความเป็นเจ้าของโดยสามารถควบคุมบริษัทไอร่าแอนด์ไอฟุลจำกัด (มหาชน) ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นและสามารถมีสิทธิในการตัดสินใจแทนเกี่ยวกับการเปลี่ยนของบริษัท A-money ตามสัดส่วนของการถือหุ้นโดยการประชุมผู้ถือหุ้นทางคณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้ซึ่งจะมีการแจ้งวาระในการประชุม วัน เวลา สถานที่เพื่อให้มีความสะดวกในการเข้าประชุม

บริการของบริษัท A-money

– บัตรกดเงินสด (A-money) บัตรกดเงินสด A-money อยู่ในรูปแบบสินเชื่อหมุนเวียนที่จะช่วยให้ผู้ถือบัตร A-money มีเงินสำรองเพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือต้องการใช้เพื่อเพิ่มสภาพทางการเงินซึ่งสามารถถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มของ A-money สาขาใกล้บ้าน บัตรกดเงินสด A-money จะฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินและสามารถถอนเงินสดผ่านธนาคารพันธมิตรแต่จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งละ 13 บาท

– นาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) เป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับโดยจะไม่ใช้หลักประกัน A-money วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท เมื่ออนุมัติแล้วจะโอนเข้าบัญชีทันที มีการคิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกจะไม่เกิน 33% ต่อปี การสมัครเอมันนี่ผ่านแอพจะไม่สามารถทำได้จะต้องสมัครที่สาขาเท่านั้น A-money เช็คผลอนุมัติได้ที่เจ้าหน้าที่ A-money ที่ได้ทำการสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

– บัตรกดเงินสด Benefit Plus จะเป็นบัตรกดเงินสด A-money สำหรับพนักงานประจำที่มีข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทไอร่าแอนด์ไอฟุลจำกัด (มหาชน) โดยสามารถใช้บัตร A-money ถอนเงินได้เท่านั้น

Scroll to Top