Banks: อีซี่บาย

บัตรอีซี่บายคืออะไร? รีบเช็คเลย 2024
รายได้ผู้กู้
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเงินกู้
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-55 ปี
วงเงินให้ยืม
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ประวัติบริษัทอีซี่บาย

ในปี 2539 ได้มีการก่อตั้งบริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาทซึ่งจะให้บริการสินเชื่อเงินผ่อน ปี 2541 ได้มีการเปิดตัวสัญลักษณ์ด้านการค้า easy buy ปี 2544 ได้มีการให้บริการสินเชื่อเงินสดที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันพร้อมทั้งเปิดทำการอีซี่บายสาขาต่างจังหวัดแห่งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา ปี 2545 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140 ล้านบาท ปี 2546 บริษัทอีซี่บายเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท ปี 2548 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทอีซี่บายจำกัด (มหาชน) ปี 2549 เปิดให้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) ปี 2550-2559 ได้มีการถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,500 ล้านบาทซึ่งบริษัทอีซี่บายได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าส่งผลให้มีผู้สมัครบัตรอีซี่บายครบ 1 ล้านคนทั่วประเทศ ปี 2560-2565 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,000 ล้านบาทให้บริการเบิกถอนเงินไม่ใช้บัตรอีซี่บายพร้อมทั้งมีการเปลี่ยนตราเครื่องหมายการค้าเป็นยูเมะพลัส (Umay+) มีการให้บริการผ่านระบบ NDID 

ภาพรวมของอีซี่บาย

บริษัทอีซี่บายจำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยบริษัทอีซี่บายให้บริการสินเชื่ออีซี่บายที่มีทั้งสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน (Revolving Loan) ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันที่มีชื่อเรียกว่า บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส เมื่อลูกค้าต้องการเงินสดด่วนก็สามารถถอนเงินตามจำนวนที่ต้องการได้เลยแต่จะต้องไม่เกินวงเงินภายในบัตรอีซี่บาย การชำระยอดเงินสามารถเลือกชำระเงินขั้นต่ำหรืออาจจะชำระเงินมากกว่านั้นก็ได้ หลังจากที่ชำระเงินแล้วยอดเงินภายในบัตรกดเงินสด easy buy ก็จะกลับมาให้สามารถเบิกใช้ได้อีก ช่องทางในการชำระเงินสามารถใช้บริการจุดให้บริการอีซี่บายทั่วประเทศหรือจะทำการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนสินเชื่อผ่อนชำระ (Installment Loan) บริษัทอีซี่บายจะเป็นผู้ชำระเงินสินค้าและบริการให้กับลูกค้าก่อน จากนั้นลูกค้าก็จะทำการผ่อนชำระสินค้าและอัตราดอกเบี้ยเป็นงวดๆ จนครบถ้วนตามที่สัญญาได้ระบุไว้

พันธกิจของบริษัทอีซี่บาย

บริษัทอีซี่บายจะมีพันธกิจไว้ว่า “เรา บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม” และมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือลูกค้าพร้อมทั้งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทอีซี่บายได้เป็นสื่อกลางในการรวบรวมเงินบริจาค จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้สังคมน่าอยู่ขึ้นและกิจกรรมยูเมะพลัสรักโลก รักษ์ทะเลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้รักสิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการขยะพร้อมทั้งมีการมอบถังขยะจำนวน 36 ถัง โดยมี นายทาเคโอะ โนดะเป็นประธานกรรมการ บริษัทอีซี่บายสำนักงานใหญ่มีที่ตั้งอยู่อาคาร รสา ทู ชั้น 8-11 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เบอร์โทรอีซี่บาย 0-2079-0999 ส่วนเบอร์โทรอีซี่บาย call center 0-2695-0000

Scroll to Top