ติดต่อ

คุณณิชานันท์ คำเสริฐ (เอ็ม)

• นักเรียน ผู้ปกครองติดต่อสอบถาม รายละเอียดหลักสูตร และสมัครเรียน
• มหาวิทยาลัย โรงเรียน บริษัท หรือองค์กรที่สนใจจัดอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ให้อาจารย์ หรือบุคลากร แบบ In house training
• โรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง สถาบันกวดวิชา หรือสถาบันการศึกษา สนใจ Workshop Compass (วิเคราะห์ศักยภาพรายบุคคล) เข้าไปบรรจุไว้ในการเรียนการสอน

เบอร์โทร 080-8107181 , 02-9371118 -9 ต่อ 11

อีเมล์ nichanan.js@gmail.comคุณจินตนา เวฬุวนารักษ์ (ชมพู่)

• สมัครเข้าอบรม Workshop - CBL Train the Teacher
• ผู้สนใจร่วมงานกับ สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต

เบอร์โทร 098-015-1002 หรือ 02-9371118 - 9 ต่อ 11

อีเมล์ jintana.js@hotmail.com


คุณสุกัญญา โสเก่าข่า (แอน)

• โรงเรียนองค์กร ติดต่อเพื่อจัดอบรมสัมมนา เรื่องการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ห้องเรียนแห่งอนาคตและทักษะอนาคต การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

เบอร์โทร 086 635 6626

อีเมล์ annsukanya@hotmail.com