ติดต่อ

คุณณิชานันท์ คำเสริฐ (เอ็ม)

• นักเรียน ผู้ปกครองติดต่อสอบถาม รายละเอียดหลักสูตร และสมัครเรียน
• โรงเรียน สถานศึกษา องค์กร ติดต่อสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต
• สมัครเข้าอบรม โครงการ CBL Train the Teacher
• บุคคลทั่วไปติดต่อขอเปิดโรงเรียนห้องเรียนแห่งอนาคตในจังหวัดต่างๆ

เบอร์โทร 080-8107181 , 089-6334470

อีเมล์ nichanan.js@gmail.com


• ผู้สนใจร่วมงานกับ สถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต
   ส่ง resume ที่ Email : hr.js@hotmail.com
   ดูตำแหน่งที่เปิดรับ คลิกที่นี่


คุณสุกัญญา โสเก่าข่า (แอน)

โรงเรียนองค์กร ติดต่อเพื่อจัดอบรมสัมมนา เรื่องการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ห้องเรียนแห่งอนาคตและทักษะอนาคต การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

โทร 086 635 6626

อีเมล annsukanya@hotmail.com


อ.ศักดา ดีคำป้อ (อ.ก้อง)

โรงเรียน สถานศึกษา ติดต่อสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต
สอบถามรายละเอียดทางเทคนิค อุปกรณ์ การติดตั้ง

โทร 081 884 9332

อีเมล sakda@jsfutureclassroom.com